Σύσταση νέου πολιτιστικού ομίλου «ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΒΟΥ»

Ἡ πολιτιστική ὀμᾶδα τῆς Τοπικῆς Δημοτικῆς Κίνησης Πολιτῶν «ὁ ΦΑΡΟΣ», πῆρε τήν πρωτοβουλία, μετά ἀπό προτροπή τοῦ άντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρῆ νά συστήσει πολιτιστικό ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΑΒΟΥ.

Ὃλοι γνωρίζουμε ὃτι, στό τέλος τῆς λιμνοθάλασσας τοῦ Κουτάβου, ὂπου ὑπάρχει τό ἐργοστάσιο καθαρισμοῦ τοῦ νεροῦ ὓδρευσης τοῦ Ἀργοστολίου, ὑπάρχουν δύο μικροί λόφοι, ὁ ἓνας συνέχεια τοῦ ἂλλου, καί ὃτι ἐπί αὐτῶν τῶν λόφων, ὑπάρχει ἡ ἀκρόπολιςς τῆς ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΡΑΝΗΣ.. Ἒπειδή πιστεύουμε ὃτι, ἡ Ἑλλᾶδα, καί είδικᾶ ἡ Κεφαλονιᾶ, δέν ἒχει μόνο ἢλιο, θάλασσα, φῦση καῖ σουβλάκια νά προσφέρει στούς ἐπισκέπτες της, ἀλλᾶ ἒχει πολύ περισσότερα καί πολὐ πιό ἐνδιαφέροντα πράγματα, ὂπως τήν ἰστορία της, τόν πολιτισμό της, τίς ἀρχαιότητές της καί τά μνημεῖα της, τά ὁποῖα εἶναι διάσπαρτα σέ ὃλη τήν Κεφαλονιᾶ, ἀποφασίσαμε νά πάρουμε τήν πρωτοβουλία νά ἀναδείξουμε τόν χῶρο τῆς Ἀκρόπολης τῆς Ἀρχαῖας Κράνης. Σάν πρῶτο βήμα θέλουμε νά τόν καταστήσουμε ἐπισκέψιμο, δημιουργόντας ἓνα μονοπάτι πέρυξ τῶν τειχῶν.

Ἐπειδή ἡ περιοχή ἀνήκει σέ ἰδιότες, καί πρέπει νά ζητήσουμε τήν ἂδεια τους γιά ὃποια δήποτε παρέμβαση, ἀπευθυνθήκαμε στούς ἰδιοκτῆτες, καί ὃλοι μᾶς εἶπαν ἓνα μεγαλο ΝΑΙ μέ πολὐ ἐνθουσιασμό. Εἲσαστε ἐλεύθεροι νά κάνετε ὃτι, ἐσεῖς νομίζετε ἀναγκαῖο, μᾶς εἶπαν. Καί ἒτσι, μέ την σὐμφωνη γνώμη τῆς ἐφορίας ἀρχαιοτῆτων, καί μέ τήν ἐνεργό συμμετοχή, παρουσία καί καθοδήγηση τῶν ἀρχαιολόγων θά ξεκινήσουμε τήν διαδικασία ἀνάδειξης.

Σίγουρα ὃλοι βιώνουμε καί γνωρίζουμε ἰδίοις ὂμασι, τίς καταστρεπτικές συνέπειες τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς ἐγκατάλειψης τῆς περιοχῆς τοῦ Κουτάβου. Θέλουμε νά ξαναγίνει ὁ Κούταβος χῶρος άναψυχῆς, περιπάτου, καί χῶρος πολλαπλῶν καί πικοίλων πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων καί δραστηριοτῆτων, μέ τούς συμπολῖτες μας, γιά τούς συμπολῖτες μας, ἀλλά καί γιά τούς ἐπισκέπτες μας.

Γιά τά ἀνωτέρω, μέ πρωτοβουλία τῆς Περιφέρειας καί εἰδικᾶ τοῦ ἀντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρῆ, μέ πρωτοβουλία τοῦ Νίκου Παυλάτου, σμβοῦλου τοῦ Τοπικοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, καί τοῦ Ὁμίλου μας, πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις στά γραφεῖα τῆς Περιφάρειας. Το ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω προσπαθειῶν εἶναι ὃτι, πολλοί σίλλογοι, σωματία, φορεῖς, ἡ Γεωργική Σχολή, το Τεχνικό Ἐπιμελητήριο, ἡ Περιφέρεια, ὁ Δήμαρχος, τό τοπικό Δημοτικό Σμβούλιο στηρίζουν καί συμμετέχουν στήν άνωτέρω προσπάθεια.

Ὁ Πολιτιστικός Ὂμιλος φίλων τῆς Ἀρχαῖας Κράνης καί τοῦ Κουτάβου, ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέωση νά κάνει πραγματικότητα καί τήν ἀνάπλαση τοῦ Κουτάβου, καί τήν ανάδειξη τῆς Ἀκρόπολης τῆς Ἀρχαῖας Κράνης. Για αὐτήν τήν προσπάθεια ἒχουμε βρεῖ χορηγούς, πολλές συλλογηκότητες εἶναι στό πλευρό μας. Εἶναι πολλοί ἐκεῖνοι πού θέλουν νά βοηθήσουν. Ἒχουμε εκπονήσει σχέδιο δράσης. ΖΗΤΑΜΕ ἀπό τούς συμπολῖτες μας νά μᾶς βοηθήσουν. Νά συμμετέχουν σε αὐτήν τήν ἀνιδιωτελῆ, κοινή και συλλογική προσπάθεια. Τούς καλοῦμε νά γίνουν μέλη τοῦ Ὀμίλου. Νά δυναμώσουμε τήν φωνή του, τήν ἀποτελεσματικότητα του καί τήν παρέμβασή του. Λόγω τῶν συνθηκῶν δέν μποροῦμε νά συναντηθοῦμε, νά μιλήσουμε, νά προβληματιστοῦμε, νά πάρουμε ὃλοι μαζί πρωτοβουλίες. Θά προσπαθήσουμε νά εἲμαστε σέ ἐπαφή ἠλεκρονικᾶ και διαδικτυακᾶ. Θά ὑπάρχει συνεχῆς ἐνημέρωση.

Ἐκλογές στον Ὂμιλο δεν ἒχουν γίνει. Θα γίνουν ὂταν ἐπιστρέψουμε στήν ὀμαλότητα καί στήν κανονικότητα. Ὁ Ὂμιλος διοικῆται ἀπό ἓνα προσωρινό πενταμελές Δ.Σ. Q

ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ τηλ 6972896397

ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6992804923

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6932288932

ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ 26710-22830

ΠΑΛΗΜΕΡΗ ΝΤΟΝΑ ΜΕΛΟΣ 6972196200

------

ΑΡΧΑΙΑ ΚΡΑΝΗ

 

Μια από τις τέσσερις πόλεις-κράτη της Κλασικής και Ελληνιστικής Περιόδου στην Κεφαλονιά, η αρχαία Κράνη βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της Λιμνοθάλασσας του Κουτάβου, ένα χιλιόμετρο από το Αργοστόλι.

Το τείχος της ακρόπολης της αρχαίας Κράνης, στις κορυφές των λόφων Πεζούλες και Καστέλι με ορθογώνιο πύργο για την ενίσχυσή του αλλά και περίβολο στα ανατολικά διασώζεται ως σήμερα. Ως εκεί θα φτάσετε από μονοπάτι που ξεκινάει στο μέσο περίπου της περιμέτρου του Κουτάβου. Από την κορυφή, θα θαυμάσετε την θέα ολόκληρου του κόλπου του Αργοστολίου που εξηγεί και την επιλογή της περιοχής για την δημιουργία πόλης: η στρατηγική θέση που επιτρέψει την έποψη της μισής σχεδόν Κεφαλονιάς.  Από το τείχος της αρχαίας Κράνης σώζονται δύο πύλες, εκ των οποίων η μία αποτελούσε την κεντρική. Ανεβαίνοντας θα συναντήσετε και τα ερείπια του ναού της Αγίας Τριάδας, που χτίστηκε πάνω σε αρχαίο ναό αφιερωμένο στην Δήμητρα και την Περσεφόνη.

Σημάδια κατοίκησης στην αρχαία Κράνη εντοπίζονται από τα προϊστορικά χρόνια. Στην ακμή της που ξεκινάει τον 5ο π. Χ. αιώνα, η Κράνη ήλεγχε το δυτικό τμήμα της Κεφαλονιάς και είχε δικό της νόμισμα.

Το τέλος της αρχαίας Κράνης έρχεται με την ρωμαϊκή κυριαρχία στην Κεφαλονιά, τον 2ο αιώνα π.Χ.

 

Πηγή: greece.terrabook.com

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πολιτιστικό Περιοδικό Ποικίλης Ύλης
ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

myEptanisa

Τ.Θ. 62043
Τ.Κ. 15201, Χαλάνδρι

Τηλ. & Fax: 2106017441

e-mail: info(at)myeptanisa.gr

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο myeptanisa.gr . Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα μας με τους όρους χρήσης. Περισσότερες πληροφορίες…